Opvang

Kinderdagopvang en peuteropvang

Voor kinderdagopvang en Peuteropvang werkt Kindercentrum WestWijs goed samen met peuterspeelzaal ‘t Roefje’ en ‘MiniKidz Kinderopvang’.

Voor- en buitenschoolse opvang (VSO & BSO)

Kindcentrum WestWijs is een school en opvang in één. We bieden voor- en naschoolse opvang, gevestigd in een speciaal daarvoor aangebouwde ruimte aan de school. Zo krijgen de leerlingen opvang in een vertrouwde omgeving met bekende gezichten. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en geborgenheid. Het team heeft een gezamenlijke visie, delen kennis met elkaar en ouders hebben één aanspreekpunt. In de opvang wisselen we verticale groepen af met homogene groepen. Zo leren kinderen omgaan met leeftijdsgenootjes en met kinderen die jonger of ouder zijn.

Dagelijks staan onze pedagogisch medewerkers voor uw kinderen klaar en ook in de vakanties staan er leuke en leerzame activiteiten op het programma. Ook leerlingen die geen onderwijs volgen op KC WestWijs kunnen een aanvraag doen voor onze buitenschoolse opvang.

Tijden opvang

Voorschoolse opvang: 7.30 uur – 8.30 uur
Buitenschoolse opvang: 14.15 uur – 18.30 uur

Alle voordelen op een rij

  • Opvang in een vertrouwde omgeving
  • De directeur van de school is tevens directeur van de BSO
  • De pedagogische lijnen zijn op school en bij de opvang in overeenstemming
  • Leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen één team
  • Flexibel en duurzaam gebruik van ruimtes
  • Pedagogisch medewerkers van de BSO zijn, in de meeste gevallen, ook werkzaam op de betreffende school als onderwijsassistent
  • Studie- en margedagen van school worden automatisch opgevangen door de BSO

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Hier kunt u inschrijven voor de buitenschoolse opvang.

Ik wil kennismaken

Documenten:

Tussenschoolse opvang (TSO)

Op school werken wij met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven.