Ouders

Oudercontact

De band tussen de school, leerling en ouders is erg belangrijk. Goede communicatie heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind.

Via de website, nieuwsbrief, Facebookpagina en ouderapp Parro houden wij u op de hoogte van wat er allemaal bij ons op school gebeurt. Daarnaast organiseren wij aan het begin van het schooljaar voortgangsgesprekken.

Ouderapp Parro

Via de app Parro houden we u op de hoogte van wat er in de klassen gebeurt en via de chatfunctie kunt u communiceren met de groepsleerkracht. De leerresultaten houden we bij in ons leerling-administratiesysteem ParnasSys.

Ouderapp KOVnet

Voor de buitenschoolse opvang maken wij gebruik van de ouderapp KOVnet. In deze app kunt u extra dagen of ruildagen aanvragen, afmelden en vakanties doorgeven. Daarnaast vindt u ook informatie en foto's wat er op de groep gebeurt.

Medezeggenschapsraad en oudervereniging

Medezeggenschapsraad

Kindcentrum WestWijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt mee met de directie van de school over de gang van zaken, het onderwijs en de school. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. Wilt u zich aansluiten bij de MR? Neem dan contact op met mr@kcwestwijs.nl.

Oudervereniging (OV)

Kindcentrum WestWijs heeft een zeer betrokken en actieve oudervereniging waar wij ontzettend blij mee zijn. De oudervereniging ondersteunt het schoolteam bij allerlei feesten en gezellige activiteiten. Lijkt het u leuk hierbij betrokken te zijn? Dan nodigen wij u van harte uit om u aan te melden via oudervereniging@kcwestwijs.nl.

Oudercommissie (OC)

Ook de Buitenschoolse opvang heeft een eigen Oudercommissie. De Oudercommissie behartigt de belangen van ouders, denkt mee en geeft advies over veranderingen, aanpassingen en nieuw beleid. De OC bestaat uit minimaal drie leden. Wilt u graag meedenken? Neemt u dan contact op met de OC via oc.bso@kcwestwijs.nl.

Hier vindt u de agenda en notulen van de MR, OV en OC.

Ziekmelden

Mocht uw kind ziek zijn, wilt u uw kind dan voor 8.00 uur ziekmelden? Dit kunt u doen door naar school te bellen of een melding te maken in de Parro app.

Tel W1: 0297 327842
Tel W2: 0297 326803