Ons onderwijs

Op je eigen niveau

Om de leerlingen goed tot hun recht te laten komen, letten we op de indeling van de groepen, zorgen we dat ze kunnen leren op hun eigen niveau en houden we de ontwikkeling nauwlettend in de gaten. De school werkt bij voorkeur met homogene groepen. Ook zitten leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar. We maken gebruik van overzichtelijke weekplanningen en lesmethodes, zo creëren we rust en overzicht.

Het ontdekkende kind

In de groepen 1-2 werken de leerlingen vanuit een speelse situatie. Het ontdekkende kind staat centraal waarbij kleuters de wereld om hen heen ontdekken en ervaren. We richten ons onder andere op motoriek, wereldoriëntatie/burgerschap en bewegingsonderwijs. Lees meer over onze lessen in de schoolgids.

Brede vorming

Elke dag werken onze professionele medewerkers aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Daarbij richten wij ons op uitdagende vakken en lesmethodes.

Expressie, talentontwikkeling, kunst en cultuur

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich creatief kunnen uiten. Lessen zoals tekenen, muziek, handvaardigheid en drama geven wij hier in de klas. KC WestWijs doet mee aan ‘Kunst en Cultuur op School’ waardoor er een uitgebreid aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten is. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.kunstencultuuropschool.nl.

Wereldoriënterende vakken

We bespreken verschillende thema’s in lessen over aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuuronderwijs, bevordering van gezond gedrag, milieu en techniek. Ook besteden we aandacht aan veilig deelnemen aan het verkeer.

Burgerschap en levensbeschouwing

De school is er niet alleen om kennis over te dragen, maar zeker ook om sociale vaardigheden aan te leren. Samen spelen, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, conflicten oplossen, media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap komen aan bod. Wij gebruiken hiervoor de methodes Kanjer en Trefwoord.

Bewegingsonderwijs

KC WestWijs streeft ernaar een gezonde school te zijn, met extra aandacht voor sport en bewegen. Om deze reden hebben de leerlingen in groep 1 t/m 8 twee keer per week gymles van onze vakleerkrachten.

Daarnaast biedt KC WestWijs schoolzwemmen aan voor de leerlingen van groep 2 en 3. De zwemlessen worden gegeven in de Estafette in Nieuw-Vennep door gediplomeerde zweminstructeurs. In de schoolgids leest u hier meer over.

Engels

Vanaf groep 1 beiden we onze leerlingen lessen Engels aan. Daarmee leggen we een goede basis voor de Engelse taal en kunnen leerlingen na groep 8 kiezen voor tweetalig voortgezet onderwijs.

Digitale geletterdheid, Mediawijsheid, Informatievaardigheden

Digitale geletterdheid en Mediawijsheid heeft alles te maken met omgaan met de nieuwe digitale wereld. Leerlingen krijgen handvatten om hier grip op te krijgen en dit spelenderwijs te ontdekken.

Begeleiding en ondersteuning

Elk kind is uniek en geven wij richting en de ondersteuning die hij/zij nodig heeft. Naast de klassikale instructie op het gemiddelde niveau van de groep, geven wij extra ondersteuning - of meer uitdaging - aan leerlingen die dat nodig hebben. De groepen zijn zo ingericht dat leerlingen tegelijk, maar op verschillende niveaus, kunnen werken.

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan de methode aanbiedt, gaan eenmaal in de week aan de slag met de ‘Pittige Plusprojecten’. Wanneer leerlingen elke dag behoefte hebben aan meer uitdaging, draagt de Intern Begeleider, samen met de leerkracht, zorg voor deze leerlingen.

Dyslexie

Bij het vermoeden van dyslexie bieden wij extra lees- en spellingondersteuning.

Passend onderwijs

Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft, dan zoekt de school samen met u een passende plek. Lees meer over passend onderwijs in het schoolondersteuningsprofiel.

Praktische zaken

Schooltijden

Op school hanteren wij een continurooster, alle schooldagen hebben de dezelfde lestijden. Tijdens de middagpauze eten alle leerlingen op school.

Groep 1 t/m 8
Maandag – vrijdag 8.30 uur - 14.15 uur

Tijden opvang

Voorschoolse opvang: 7.30 uur – 8.30 uur
Buitenschoolse opvang: 14.15 uur – 18.30 uur

Eten en drinken

Kinderen hebben twee pauzemomenten op een dag. De kleine pauze vindt plaats rond 10.00 uur, de kinderen drinken dan en eten een stuk fruit dat u zelf meegeeft. Op woensdag is het koekjesdag en kunt u uw kind een koekje meegeven. De grote pauze vindt rond 12.00 uur plaats, de kinderen drinken en eten een boterham die u zelf meegeeft.

Vakanties en vrije dagen

Voor schooljaar 2023/2024 gelden de volgende vrije dagen en schoolvakanties:

Vakantie Datum Bijzonderheden
Herfstvakantie 21-10-2023 t/m 29-10-2023  
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 7-1-2024 Leerlingen zijn op 22-12-2022 om 12.00 uit
Voorjaarsvakantie 17-2-2024 t/m 25-2-2024  
Meivakantie 27-4-2024 t/m 12-5-2024  
Zomervakantie 20-7-2024 t/m 1-9-2024  
     
Vrije dagen    
Paasweekend 29-3-2024 t/m 1-4-2024  
Hemelvaart 9-5-2024 en 10-5-2024 Valt in de meivakantie!
Pinksteren 19-5-2024 en 20-5-2024  
     
Studiedagen    
Studiedag 1 30-10-2023 (aansluitend aan de herfstvakantie) BSO open
Studiedag 2 06-12-2023 BSO open
Extra studiedag 09-02-2024 BSO open
Studiedag 3 26-02-2024 (aansluitend aan de voorjaarsvakantie) BSO open
Studiedag 4 17-5-2024 BSO gesloten
Extra studiedag 21-06-2024 BSO open
Extra studiedag 24-06-2024 BSO open
Studiedag 5 19-7-2024 (voorafgaand aan de zomervakantie) BSO open

 

Alle vakanties en studiedagen kunt u ook terug vinden in de Parro agenda.